Floravård mosippa
Remmene skjutfält 2009, 2010

med Botaniska föreningen i Göteborg och VBF
Foto om ej annat anges Sören Svensson
text Aimon Niklasson


Remmene skjutfält är mest känt för sina
Klockgentianor och alkonblåvingar
samt för sina
Mosippor

Nedan följer bilder tagna vid floravårdsinsatser


Remmene hed
ett militärt skjutfält


Mosippa bland ljung
från årets arbete


Remmene hed
Mosippa, Anemone vernalis
vernalis=vår!


Remmene hed
Mosippa, Anemone vernalis
vernalis=vår!


Remmene hed
Mosippa, Anemone vernalis
vernalis=vår!


Remmene hed
Mosippa, Anemone vernalis
vernalis=vår!


Remmene hed
Mosippa, Anemone vernalis
vernalis=vår!


Remmene hed
Mosippa, Anemone vernalis
vernalis=vår!


Remmene hed
Mosippa, Anemone vernalis
vernalis=vår!


Remmene hed
Mosippa, Anemone vernalis
vernalis=vår!


Svantetorp
Mosippa, Anemone vernalis
vernalis=vår!


Remmene
Rast,Vila!


Remmene
Rast,Vila!


Remmene
Backsippa, Anemone pulsatilla
finns det också!


Remmene
Backsippa, Anemone pulsatilla
finns det också!


Remmene
Backsippa, Anemone pulsatilla
finns det också!


Remmene
Fotografering


Remmene
Fotografering


Remmene
Fotografering


Remmene
Det finns förståss fler arter än blommor
Majbaggar!!


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll Erik Ljungstrand kärlväxter