Botaniska Föreningen i Göteborg

Program för perioden september 2018 – februari 2019

 

Torsdagen 4 oktober kl 19:00 i Botanhuset. (Observera datum!) Träd är pampiga

och får mycket uppmärksamhet, men buskar är lite mer oansenliga. Vad är egentligen

fördelen med att vara en buske? Elin och Frank Götmark, båda verksamma vid

Göteborgs universitet presenterar forskning från artikeln ”Why Be a Shrub? A Basic

Model and Hypotheses for the Adaptive Values of a Common Growth Form”. Eftersits

med anmälan.

 

Torsdagen den 25 oktober, kl 19:00 i Botanhuset. Torbjörn Tyler, museiintendent,

Lunds Universitet, talar om det intressanta Milora-projektet i Skåne. För drygt 10 år

sedan publicerades Skånes Flora. Efter denna inventering, genomfördes en ny sådan i

ett slumpmässigt urval av områden i Skåne för att studera möjliga förändringar i floran

över tid. Resultaten av detta projekt, som kallas Milora-projektet, redovisades nyligen.

Projektets ledare Torbjörn Tyler kommer att presentera Milora-projektet och dess

intressanta slutsatser.

 

Torsdagen den 29 november, kl 19:00 i Botanhuset. Enar Sahlin berättar om En

färd genom Sibirien till Ishavet. Några upplevelser av natur, speciellt floran, i Jakutien

under en färd med strandhugg på floden Lena till Ishavet. Lena är helt farbar under

en månad på sommaren då isen smält undan uppe vid Ishavet. Växtligheten passar då

på att blomma ut. Resan började i delrepubliken Jakutiens huvudstad Jakutsk, som är

Rysslands vinterkallaste stad.

 

Torsdagen den 6 december, kl 19:00 i Botanhuset. Växter jag mött. Traditionsenligt

visar medlemmar bilder från årets aktiviteter. Alla medlemmar i BFiG är denna afton

varmt välkomna att dela med sig av årets fynd och botaniska upplevelser från när

och fjärran. Du kan ta med dig digitalfoton, dior eller pappersbilder, herbarieark eller

konvolut för att visa dem för oss andra. Du kan berätta om goda minnen, framföra

“allmänna funderingar” eller delge tips på intressanta utflyktsmål. Anmäl dig gärna till

ordföranden redan några dagar i förväg, så att han kan planlägga kvällen på bästa sätt.

För digitala bilder gäller att dessa helst bör föreligga i “rent” JPEG-format eller som

powerpoint, och kom gärna en halvtimma innan för att kontrollera att allt fungerar (om

du är lite ovan bildvisare).

 

Torsdagen den 20 december, kl 19:00 i Botanhuset. Roland Bengtsson, Expertkommittén

för alger vid artdatabanken, talar om Makroalgflorans mångfald och

skönhet i svenska sötvatten. Inför en kommande fotoflora över sötvattensalger får vi

ett smakprov från en växtvärld vi ofta förbisett. Det är framförallt de som syns utan

mikroskop som kommer att presenteras. Dess utbredning och biologi kommer att

diskuteras. Eftersits med anmälan.

 

Torsdagen den 31 januari, kl 19:00 i Botanhuset. Petra Fransson, forskare på SLU.

Skogens mykorrhiza. Denna kväll ägnar vi åt den spännande värld och biologi som

finns i underjorden. Vi får bekanta oss med senaste nytt på forskningsfronten om denna

viktiga organismgrupp (svampar) som samverkar i det tysta med växtvärlden och som

för vissa växtarter är nödvändiga för sin existens.

 

Torsdagen den 28 februari, kl 19.00 i Botanhuset. Ingemar Jonasson berättar om

sin nya bok, Botaniska utflykter i Göteborg med omnejd, som beskriver intressanta

växter (677 stycken!) på olika växtlokaler (35 stycken) i Göteborg och som därigenom

kan fungera som en ovärderlig guide till växtvärlden i staden i nutid och för jämförelse

med framtiden. Eftersits med anmälan.

 

 

 

 

 

EFTERSITS till självkostnadspris (50 kr). Obligatorisk anmälan till Stina Andersson

(031-55 10 24, 0702-91 23 49) senast tre dagar före föredraget. Om du får förhinder

måste du lämna återbud.

LOKAL för våra föredrag är Botanhusets (f.d. Botaniska institutionens) föreläsningssal

på Carl Skottsbergs gata 22 B i Göteborg. Tyvärr går det inte att ställa upp husets

entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av

entrédörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till

ett föredrag kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till

vänster från entrén), så kommer det snart någon som öppnar för dig.

ALLA är välkomna till föredragen härovan, vilka arrangeras av Botaniska Föreningen

i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlanda Botaniska

Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna. Vi samarbetar dessutom med

Studiefrämjandet.