Botaniska Föreningen i Göteborg

 

Program för perioden mars - maj 2018

 

Torsdag 22 mars, kl. 19:00: Rolf Lidberg botanisten. Tidigare ordföranden i

Svenska Botaniska Föreningen Stefan Grundström, som är en stor kännare av Rolfs liv

och leverne, berättar om dennes botaniska insatser för Medelpads flora och hans otaliga

resor söderut främst till Italien. Ett och annat troll kan nog också dyka upp.

Torsdag 26 april, kl. 19:00: Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar,

inklusive val av styrelse och övriga funktionärer. Eventuella motioner till årsmötet skall

ha inkommit till sekreteraren senast en månad innan detta möte. Efter pausen blir det

ett populärvetenskapligt föredrag av Hans Ryberg om fotosyntesen och en av livets

viktigaste molekyler, klorofyll.

Torsdag 24 maj, kl. 19:00: Besöksguiden för Västergötland. Med bilder från

Västergötland berättar Lennart Sundh om alla fina besöksmål som finns i landskapet

och om framställandet av den botaniska besöksguiden, som förväntas bli klar under året.

LOKAL för våra föredrag är, om inget annat anges, Botanhusets (f.d. Botaniska

institutionens) föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22 B i Göteborg.

Tyvärr går det inte att ställa upp husets entrédörr i samband med mötena, men någon

medlem kommer att finnas i närheten av entrédörren för att släppa in dem som kommer

i tid. Om du skulle råka bli försenad till ett föredrag kan du knacka på föreläsningssalens

bakre fönster (gå uppför backen till vänster om entrén), så kommer det snart någon och

öppnar för dig.

UTDELNING ur våra fonder ”till minne av Harald Fries m.fl. medlemmar” år 2018.

Botaniska Föreningen i Göteborg delar årligen ut en del av avkastningen från fonderna

vi förvaltar till ”botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora”. Vid

årets beslutstillfälle fanns det cirka 15000 kronor tillgängliga för utdelning, men då

tyvärr ingen ansökan hade kommit in inom utsatt tid lades dessa medel till fonderna.

ALLA är välkomna till föredragen härovan, vilka arrangeras av Botaniska Föreningen

i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska

Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna. Vi samarbetar dessutom med

Studiefrämjandet.