Styrelse BFiG 2017

 

Ordförande: Aimon Niklasson (hemsidesansvarig; aimon/(a)\bahnhof.se)

Vice ordförande: Börje Wernersson (borje.wernersson/(a)\ gmail.com)

Sekreterare: Erik Ljungstrand (Se Botaniska föreningens adress)

Vice sekreterare: Kenneth Bergerson (kennethbergerson/(a)\gmail.com)

Kassaförvaltare: Sören Svensson (soren.svensson/(a)\mbox303.tele2.se)

Övriga ledamöter:

 

• Staffan Wall (wall/(a)\chem.gu.se)

• Ragnhild Crawford (ragnhild.neil.crawford/(a)\gmail.com)

• Claes Gustafsson (claes.gustafsson/(a)\bioenv.gu.se)

• Enar Sahlin (enar.sahlin/(a)\telia.com)

 

För allmänna frågor om Föreningen och dess verksamhet:

Botaniska Föreningen i Göteborg

c/o Institutionen för biologi och miljövetenskap

Box 461, 405 30 Göteborg E-post: botaniska.foreningen/(a)\bfig.se

Övriga funktionärer

Arkivarie

• Enar Sahlin (enar.sahlin/(a)\telia.com)

Revisorer

• Bertil Alander (ala/(a)\mbox310.tele2.se)

• Ralf Marek

• Carl-Henrik Fant (suppl)

Exkursionskommitté

• Erik Ljungstrand (sammankallande se Botaniska Föreningens adress)

• Eva Andersson (eva.andersson/(a)\ amm.gu.se)

• Kenneth Bergerson (kennethbergerson/(a)\gmail.com)

Floravårdskommitté

• Enar Sahlin (sammankallande; enar.sahlin/(a)\telia.com)

• Evastina Blomgren (evastina.blomgren/(a)\gmail.com)

• Jan Kuylenstierna (jan.kuylenstierna/(a)\telia.com)

• Erik Ljungstrand

• Staffan Wall (wall/(a)\ chem.gu.se)

Eftersitskommitté

• Stina Andersson (stina.andersson/(a)\bahnhof.se)

• Eva Falk (eva.falk/(a)\stax.se)

• Eva van Odijk (eva.van.odijk/(a)\comhem.se)

Valberedning

• Gunilla Tochtermann (sammankallande: gtochtermann/(a)\gmail.com)

• Åslög Dahl (aslog.dahl/(a)\bioenv.gu.se)

• Johan Grudemo (johan/(a)\kitas.se)