Botaniska Föreningen i Göteborg

Klicka på bilden ovan och du kommer till the Tree of Life !
Kragar, låt dem blomma färdigt!
                                 
Encyclopedia of LIFE       Aktuellt väder i Gbg     Vi gillar också blommor!!!     Evas vandringar NYA Abisko bilder

Senaste från ARTPORTALEN 2020
GBG   ARTPORTALEN2020

Du som är intresserad av vilda växter:
VÄLKOMMEN
till Botaniska föreningen i Göteborg (BFiG)!

BFiG 100 År !!
En sekelgammal perenn

"Uppdatering 10 augusti 2020 angående Coronavirus situationen.

Angående höstens EXKURSIONER i BFiG
så kommer vi i att försöka följa det tidigare föreslagna exkursionsprogrammet enligt nedan och såsom angivet i Calluna.
För att en eventuell exkursion skall kunna genomföras krävs följande
1. Oavsett vad som står i tidigare program måste du anmäla dig till
--- Johan Grudemo 0725-03 23 20, gärna med sms.
2. Distansering gäller även utomhus under exkursionen
3. Känner man sig det minsta sjuk skall man inte deltaga
4. Äldre och de som tillhör riskgrupper avråds från att deltaga
5. Samåkning utanför familj avråds
6 Ledaren skall inte känna sig tvingad pga tidigare överenskommelse.

Nästa exkursion är således Lördag 15 augusti:
Heldagsexkursion till övre Ätradalen under ledning av Rolf Enander.

Se hela Exkursionsprogrammet som det var tänkt !

Det gäller nu att hålla ut!
Vi hoppas alla har möjlighet att komma ut och uppleva
och njuta av naturen, kanske hitta arter ni inte riktigt kan,
men kan fota och fråga om på Botanik i Väst (facebook)
eller pressa för kommande bestämningskvällar
(Orchideer och en del andra växter är förstås fridlysta).
Man kan även floraväkta, och den nya Rödlistan som kan laddas ner från Artdatabanken ger nya möjligheter!
Kontakta gärna Enar Sahlin eller Michael Johansson för lämplig art
och område. Kolla gärna i Calluna nr 2 !
Vi försöker dela med oss av upplevd botanik på Botanik i Väst
och via bildportalen på vår hemsida www.bfig.se.
Har du bilder så kan jag kanske lägga in dem på hemsidan men om det finns personer på bilderna bör dessa vara tillfrågade.
Aimon Niklasson
Ordförande i Botaniska Föreningen i Göteborg."Se hela Exkursionsprogrammet som det var tänkt !
Se hela Föredragsprogrammet som det var tänkt !

Gå med i vår facebook-grupp!! BOTANIK I VÄST

Vår förening grundades 1919 för att främja intresset för botanik i västra Sverige och så bidra till kännedomen om växtvärlden i våra trakter. Bland instiftarna fanns Carl Skottsberg, som var Botaniska Trädgårdens förste prefekt. Föreningen har idag ca 500 medlemmar. Första publikation i vårt område är Cloris Gothica 1694

Klicka på boken nedan så kommer du till Bokportalen

 • följ med på utflykter där vi tillsammans botaniserar inte bara i Västsveriges rika flora
 • lyssna på spännande föredrag om växter från när och fjärran
 • t ex reseskildringar, populärvetenskap och naturvård
 • oftast illustrerade med vackra bilder
 • delta i vårt floravårdsarbete
 • få nya vänner som delar Ditt botanikintresse.
 • vi lär av varandra!!  

 • Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften????
  eller söka från vår fond? (se mötesprogrammet till vänster) före 31/12 2018

  Medlemsavgiften 2020 är 150 kr. Glöm ej namn och adress! Plusgiro: 524155-9.
  Epost:
            

  Tidskriften Calluna nu i pdf-format (ej senaste 2 åren)

  Botaniska Föreningen i Göteborg har gått samman om tidskriften Calluna med Västergötlands Botaniska Förening, vars medlemsblad Calluna har varit sedan början av 1980-talet. Nytt nummer 2020 nr 1 snart ute! Klicka bilden!!


  Uti mörka Norden vilda växter fjärranlands, Se dom i Botan!
  (klick och scrollbara bilder (senaste 6 jan 2015)!)

       
         
  SEVÄRT då och kanske NU i (Botan)!

  Floravårdsarbete

  Vår floravårdskommitté har ett nära samarbete med länsstyrelsen. Vi genomför inventeringar av hotade växtarter i Göteborgstrakten och bedriver praktisk vård av lokaler där sådana förekommer. I anslutning till inventeringarna träffas vi och lär oss tillsammans vad som kännetecknar de aktuella växterna. Några särskilda förkunskaper krävs alltså inte.


  Möten (föredrag) och exkursioner

  Vi har 10-12 sammankomster per år och 20-25 exkursioner, varav i regel 2-3 långexkursioner, vilka sträcker sig över mer än ett dygn.

  Var god se framtida event ovan och bilder fån tidigare menyn till vänster!
  Botaniska föreningen i Göteborg; Hemsideansvarig Aimon Niklasson