Botaniska Föreningen i Göteborg

Klicka på bilden ovan och du kommer till the Tree of Life !
Dax att leta Adoxa, desmeknopp
                                 
Encyclopedia of LIFE       Aktuellt väder i Gbg     Vi gillar också blommor!!!     Evas vandringar bilder

Senaste från ARTPORTALEN 2020
GBG   ARTPORTALEN2020

Du som är intresserad av vilda växter:
VÄLKOMMEN
till Botaniska föreningen i Göteborg (BFiG)!

BFiG 100 År !!
En sekelgammal perenn

Angående Corona-pandemin.
På grund av den förväntade utvecklingen av smittläget även i Sverige
har styrelsen beslutat att ställa in vårens INOMHUSAKTIVITETER
tills vidare vilket även innefattar årsmötet i april.
Därefter får vi ta ställning till hur läget är då.

OBS Tillägg 23 mars 2020!
Pga den rådande situation vad gäller Corona-pandemin
har styrelserna för BFiG och VBF gemensamt
beslutat (majoritetsbeslut) att ställa in även EXKURSIONER tills vidare.
Ny information meddelas via hemsidan, via email och via Botanik i Väst.

Aimon Niklasson ordf BFiG

Se hela Exkursionsprogrammet som det var tänkt !
Se hela Föredragsprogrammet som det var tänkt !

Gå med i vår facebook-grupp!! BOTANIK I VÄST

Vår förening grundades 1919 för att främja intresset för botanik i västra Sverige och så bidra till kännedomen om växtvärlden i våra trakter. Bland instiftarna fanns Carl Skottsberg, som var Botaniska Trädgårdens förste prefekt. Föreningen har idag ca 500 medlemmar. Första publikation i vårt område är Cloris Gothica 1694

Klicka på boken nedan så kommer du till Bokportalen

 • följ med på utflykter där vi tillsammans botaniserar inte bara i Västsveriges rika flora
 • lyssna på spännande föredrag om växter från när och fjärran
 • t ex reseskildringar, populärvetenskap och naturvård
 • oftast illustrerade med vackra bilder
 • delta i vårt floravårdsarbete
 • få nya vänner som delar Ditt botanikintresse.
 • vi lär av varandra!!  

 • Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften????
  eller söka från vår fond? (se mötesprogrammet till vänster) före 31/12 2018

  Medlemsavgiften 2020 är 150 kr. Glöm ej namn och adress! Plusgiro: 524155-9.
  Epost:
            

  Tidskriften Calluna nu i pdf-format (ej senaste 2 åren)

  Botaniska Föreningen i Göteborg har gått samman om tidskriften Calluna med Västergötlands Botaniska Förening, vars medlemsblad Calluna har varit sedan början av 1980-talet. Nytt nummer 2020 nr 1 snart ute! Klicka bilden!!


  Uti mörka Norden vilda växter fjärranlands, Se dom i Botan!
  (klick och scrollbara bilder (senaste 6 jan 2015)!)

       
         
  SEVÄRT då och kanske NU i (Botan)!

  Floravårdsarbete

  Vår floravårdskommitté har ett nära samarbete med länsstyrelsen. Vi genomför inventeringar av hotade växtarter i Göteborgstrakten och bedriver praktisk vård av lokaler där sådana förekommer. I anslutning till inventeringarna träffas vi och lär oss tillsammans vad som kännetecknar de aktuella växterna. Några särskilda förkunskaper krävs alltså inte.


  Möten (föredrag) och exkursioner

  Vi har 10-12 sammankomster per år och 20-25 exkursioner, varav i regel 2-3 långexkursioner, vilka sträcker sig över mer än ett dygn.

  Var god se framtida event ovan och bilder fån tidigare menyn till vänster!
  Botaniska föreningen i Göteborg; Hemsideansvarig Aimon Niklasson