Botaniska Föreningen i Göteborg

Klicka på bilden ovan och du kommer till the Tree of Life !
"kan du de 3 arterna?", Mo kyrka åkerkantsinventering!
                                 
Encyclopedia of LIFE       Vi gillar också blommor!!!    
Evas vandringar Abisko bilder

Senaste från ARTPORTALEN 2021
GBG   ARTPORTALEN2021

Du som är intresserad av vilda växter:
VÄLKOMMEN
till Botaniska föreningen i Göteborg (BFiG)!

BFiG 100 År !!
En sekelgammal perenn

Botanikvänner!
Årsmötet hölls den 2 september i fält
då styrelsen föryngrades!
Calluna nr 3 kommer snart med information
om de två kvarvarande exkursionerna
Glöm inte bort att vi är tacksamma för ditt medlemskap
för att kunna fortsätta att trycka tidskriften.
Eventuella ändringar meddelas via hemsidan eller email.
FHMs rekommendationer gäller
Tyvärr har vi inte kunnat planera föredrag under hösten
men 2 exkursionsprogram planeras:

Lördag 18 september: Svampexkursion till Kärna bokskogs naturreservat nordväst om Kärna (på Södra Inland) med Mikael Jeppson. Här finns både gammal och medelåldrig bok, varför ett stort antal mykorrhizasvampar knutna till bok kan förväntas. Ca 2 km vandring i mestadels lätt terräng. Samling vid reservatsparkeringen kl. 10:00. Obligatorisk anmälan senast 16 september till Johan Grudemo - 0725-032320 - helst med SMS. Samarrangemang med Göteborgs Svampklubb.

 

Söndag 10 oktober: Förmiddagsexkursion till Botaniska trädgården. Trädgårdens lavflora har nyligen inventerats varvid många intressanta fynd gjordes. Under ledning av Lars Arvidsson tittar vi på några av dessa. Vi rör oss i miljöer som ligger nära entréplan, botanhuset, och restaurangen. Förhoppningsvis får vi se t.ex. getlav, mussellav, sydlig blekspik, mångsporig citronlav, elegant sköldlav m. fl. Samling vid Institutionen för biologi och miljövård kl. 10.00. Obligatorisk anmälan senast 8 oktober till Johan Grudemo, 0725-032320, helst med sms.

Vår hemsida har drygt >50 talet bildberättelser från olika botaniska lokaler.
Dessutom finns ju 3! aktuella böcker om utlyktsmål i Vg, Boh och Gbg.
Välkommen till våra kommande verksamheter
som vi nu hoppas succisivt kommer att normaliseras
Ett citat får avsluta
"Naturen verkar vara den största källan till spänning; den största källan till visuell skönhet; den största källan till intellektuellt intresse. Det är den största källan till så mycket i livet som gör livet värt att leva. David Attenborough


Gå med i vår facebook-grupp!! BOTANIK I VÄST

Vår förening grundades 1919 för att främja intresset för botanik i västra Sverige och så bidra till kännedomen om växtvärlden i våra trakter. Bland instiftarna fanns Carl Skottsberg, som var Botaniska Trädgårdens förste prefekt. Föreningen har idag ca 400 medlemmar. Första publikation i vårt område är Cloris Gothica 1694

Klicka på boken nedan så kommer du till Bokportalen

 • följ med på utflykter där vi tillsammans botaniserar inte bara i Västsveriges rika flora
 • lyssna på spännande föredrag om växter från när och fjärran
 • t ex reseskildringar, populärvetenskap och naturvård
 • oftast illustrerade med vackra bilder
 • delta i vårt floravårdsarbete
 • få nya vänner som delar Ditt botanikintresse.
 • vi lär av varandra!!  

 • Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften????

  Medlemsavgiften 2021 är 150 kr. Glöm ej namn och adress! Plusgiro: 524155-9.
  Epost:
            

  Tidskriften Calluna nu i pdf-format (ej senaste 2 åren)

  Botaniska Föreningen i Göteborg har gått samman om tidskriften Calluna med Västergötlands Botaniska Förening, vars medlemsblad Calluna har varit sedan början av 1980-talet. Nytt nummer 2021 nr 1 snart ute! Klicka bilden!!


  Uti mörka Norden vilda växter fjärranlands, Se dom i Botan!
  (klick och scrollbara bilder (senaste 6 jan 2015)!)

       
         
  SEVÄRT då och kanske NU i (Botan)!

  Floravårdsarbete

  Vår floravårdskommitté har ett nära samarbete med länsstyrelsen. Vi genomför inventeringar av hotade växtarter i Göteborgstrakten och bedriver praktisk vård av lokaler där sådana förekommer. I anslutning till inventeringarna träffas vi och lär oss tillsammans vad som kännetecknar de aktuella växterna. Några särskilda förkunskaper krävs alltså inte.


  Möten (föredrag) och exkursioner

  Vi har 10-12 sammankomster per år och 20-25 exkursioner, varav i regel 2-3 långexkursioner, vilka sträcker sig över mer än ett dygn.

  Var god se framtida event ovan och bilder fån tidigare menyn till vänster!
  Botaniska föreningen i Göteborg; Hemsideansvarig Aimon Niklasson