Botaniska Föreningen i Göteborg

Klicka på bilden ovan och du kommer till the Tree of Life !
Stora Amundö
                                 
Encyclopedia of LIFE       Aktuellt väder i Gbg     Vi gillar också blommor!!!     Evas vandringar bilder


Nästa exkursion

Tisdagen 4 juli Englandsnycklar i Lidköping
med Olof Janson

Torsdagen 6 juli Trollspisberget, centrala Göteborg
med Kristoffer Hahn

11 till 16 juli Långexkursion Röros, Norge
med Roger Halvorsen, Fullbokat

Söndagen 23 Juli Valle härad med Peter Laudon

Se hela programmet till vänster i menyn

Gå med i vår facebook-grupp!! BOTANIK I VÄST

Vår förening grundades 1919 för att främja intresset för botanik i västra Sverige och så bidra till kännedomen om växtvärlden i våra trakter. Bland instiftarna fanns Carl Skottsberg, som var Botaniska Trädgårdens förste prefekt. Föreningen har idag ca 500 medlemmar. Första publikation i vårt område är Cloris Gothica 1694

Klicka på boken nedan så kommer du till Bokportalen

 • följ med på utflykter där vi tillsammans botaniserar inte bara i Västsveriges rika flora
 • lyssna på spännande föredrag om växter från när och fjärran
 • t ex reseskildringar, populärvetenskap och naturvård
 • oftast illustrerade med vackra bilder
 • delta i vårt floravårdsarbete
 • få nya vänner som delar Ditt botanikintresse.
 • vi lär av varandra!!  

 • Senaste från NYA ARTPORTALEN 2017 i BOHUSLÄN VÄSTERGÖTLAND HALLAND
    GBG   FOTO (artportalen)
  Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften????
  eller söka från vår fond? (se mötesprogrammet till vänster) före 31/12 2017

  Medlemsavgiften 2017 är 150 kr. Glöm ej namn och adress! Plusgiro: 524155-9.
  Epost:
            

  Tidskriften Calluna nu i pdf-format (ej senaste 2 åren)

  Botaniska Föreningen i Göteborg har gått samman om tidskriften Calluna med Västergötlands Botaniska Förening, vars medlemsblad Calluna har varit sedan början av 1980-talet. Nytt nummer 2017 nr 2 nu ute! Klicka bilden!!


  Uti mörka Norden vilda växter fjärranlands, Se dom i Botan!
  (klick och scrollbara bilder (senaste 6 jan 2015)!)

       
         
  SEVÄRT NU i (Botan)!

  Floravårdsarbete

  Vår floravårdskommitté har ett nära samarbete med länsstyrelsen. Vi genomför inventeringar av hotade växtarter i Göteborgstrakten och bedriver praktisk vård av lokaler där sådana förekommer. I anslutning till inventeringarna träffas vi och lär oss tillsammans vad som kännetecknar de aktuella växterna. Några särskilda förkunskaper krävs alltså inte.


  Möten (föredrag) och exkursioner

  Vi har 10-12 sammankomster per år och 20-25 exkursioner, varav i regel 2-3 långexkursioner, vilka sträcker sig över mer än ett dygn.

  Var god se dessa i menyn till vänster!
  Botaniska föreningen i Göteborg; Hemsideansvarig Aimon Niklasson