Vår folder formgiven och med akvareller av Maj Fagerberg     Tryckeri Etcetera Offset AB ,
    foto Aimon Niklasson (Kvaliten på trycksaken överstiger vida vad som syns på skärmen!)