Logo för Botaniska Föreningen i Göteborg Logo Marianne Erlandsson
Folder Maj Fagerberg (se folder!)
Styrelse och funktionärer
  Hela exkursionsprogrammet
   Hela mötesprogrammet
  Föredragsreferat
De VILDA BLOMMORNAS DAG 2017 program
Årets växt!

Vi samarbetar med
     
BFiGs BILDPORTAL
     
     Klicka på bilden!!

    AKTUELLT BFiG
      ALLA även icke medlemmar
      hjärtligt välkomna!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
  10 juni Lördagen 2017
  Stora Amundö
  Försommarexkursion
  Aimon Niklasson

  18 juni Söndagen 2017
  De Vilda Blommornas Dag DVBD
  Flera exkursioner i Gbg-regionen
  Se programmet ovan

  21 juni Onsdagen 2017
  Bokedalen
  Försommarexkursion
  Kenneth Bergerson>

  25 Söndagen 2017
  Nohlmarken
  Orkide exkursion!
   KA Johansson, RG Carlsson

  28 juni -2 juli 2017
  Botanikdagarna i Skåne
  Fulltecknat
  SBF

ÖVRIGA LÄNKAR
SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN
  SBT(Gratis PDF utom 2 sista åren)
  LAVAR   MOSSOR   SVAMPAR
    NÄRA BOTANISKA FÖRENINGAR I
      Halland   VG   BOH
         NÄRA NATUR
ARTDATABANKEN

FLORAVÅRD!!!
ARTPORTALEN + manual
  kort handledning (inmatning)!!
GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD
VIRTUELLA Floran
STRIDVALLS BILDER
BOTANISKA NYHETER
Äldre SMÅTT och GOTT
NATURMORGON!!!
UPPROP
   Skydda gammelskogen!

   info se upprop inom länken


   NATURARVET Nu gäller det!!!
     Ny skog Iglekärrs gammelskog!!!
     Insamling fortsätter!!
     Varför inte en tall till barnbarnen?

   REGNSKOG i ECUADOR
  
   RÄDDA REGNSKOG
  
TED Ideas worth spreading!

    
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
     
     TIPS till DAGIS och SKOLA

     akvarell Maj Fagerberg
* * * * * * * * * * * * * * * * * &# * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *