Logo för Botaniska Föreningen i Göteborg Logo Marianne Erlandsson
Folder Maj Fagerberg (se folder!)

Styrelse och funktionärer
  Hela exkursionsprogrammet
   Hela mötesprogrammet
  Föredragsreferat

Årets växt!

Vi samarbetar med
     
BFiGs BILDPORTAL
     
     Klicka på bilden!!

    AKTUELLT BFiG
      ALLA även icke medlemmar
      hjärtligt välkomna!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
  4 oktober (OBS DATUM!) torsdag 2018 kl 19
  Föredrag. Vad är fördelen med att vara en buske?
  Elin och Frank Götmark

  7 oktober Söndag 2018
  Orust, Mossexkursion
  Olle Molander

  14 oktober söndag 2018
  Änggårdsbergen, Svampexkursion
  Robert Daun

ÖVRIGA LÄNKAR
SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN
  SBT(Gratis PDF utom 2 sista åren)
  LAVAR   MOSSOR   SVAMPAR
    NÄRA BOTANISKA FÖRENINGAR I
      Halland   VG   BOH
         NÄRA NATUR
ARTDATABANKEN

FLORAVÅRD!!!
ARTPORTALEN + manual
  kort handledning (inmatning)!!
GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD
VIRTUELLA Floran
STRIDVALLS BILDER
BOTANISKA NYHETER
Äldre SMÅTT och GOTT
NATURMORGON!!!
UPPROP
   Skydda gammelskogen!

   info se upprop inom länken


   NATURARVET Nu gäller det!!!
     Ny skog Iglekärrs gammelskog!!!
     Insamling fortsätter!!
     Varför inte en tall till barnbarnen?

   REGNSKOG i ECUADOR
  
   RÄDDA REGNSKOG
  
TED Ideas worth spreading!

    
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
     
     TIPS till DAGIS och SKOLA

     akvarell Maj Fagerberg
* * * * * * * * * * * * * * * * * &# * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *