Logo för Botaniska Föreningen i Göteborg Logo Marianne Erlandsson
Folder Maj Fagerberg (se folder!)
Styrelse och funktionärer
  Hela exkursionsprogrammet
   Hela mötesprogrammet
  Föredragsreferat
De VILDA BLOMMORNAS DAG 2017 program
Årets växt!

Vi samarbetar med
     
BFiGs BILDPORTAL
     
     Klicka på bilden!!

    AKTUELLT BFiG
      ALLA även icke medlemmar
      hjärtligt välkomna!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
  4 juli tisdag 2017
  Englandsnycklar, Lidköping
  Sommarexkursion
  Olof Janson

  6 juli torsdag 2017
  Trollspisberget
  Nybörjarexkursion
  Kristoffer Hahn

  23 juli söndag 2017
  Valle härad
  sommarexkursion
  Peter Laudon

  30 juli söndag 2017
  Sjöängen
  sommarexkursion
  Lennart Sundh

  6 augusti Söndagen 2017
  Onsjö
  heldagsexkursion
  Birgitta Lindqvist

  12 augusti lördag 2017
  Rörö
  Håkan Olsson
  
  19 augusti lördag 2017
  Vättlefjäll
  heldagsexkursion
  Lars Erik Norbäck

ÖVRIGA LÄNKAR
SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN
  SBT(Gratis PDF utom 2 sista åren)
  LAVAR   MOSSOR   SVAMPAR
    NÄRA BOTANISKA FÖRENINGAR I
      Halland   VG   BOH
         NÄRA NATUR
ARTDATABANKEN

FLORAVÅRD!!!
ARTPORTALEN + manual
  kort handledning (inmatning)!!
GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD
VIRTUELLA Floran
STRIDVALLS BILDER
BOTANISKA NYHETER
Äldre SMÅTT och GOTT
NATURMORGON!!!
UPPROP
   Skydda gammelskogen!

   info se upprop inom länken


   NATURARVET Nu gäller det!!!
     Ny skog Iglekärrs gammelskog!!!
     Insamling fortsätter!!
     Varför inte en tall till barnbarnen?

   REGNSKOG i ECUADOR
  
   RÄDDA REGNSKOG
  
TED Ideas worth spreading!

    
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
     
     TIPS till DAGIS och SKOLA

     akvarell Maj Fagerberg
* * * * * * * * * * * * * * * * * &# * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *