BFiGs
NYHETER
och annat smått och gott funna på nätet


Botaniska föreningen i Göteborg

SBT
Sveriges Botaniska Förenings tidskrift i pdf!
2002-2007 (sista året enbart innehållsregister)


BLYTTIA
Norsk Botanisk Förenings tidskrift i pdf!
1999-2008 (sista året enbart innehållsregister)


SMT (Svensk Mycologisk tidskrift)
i pdf!


Graphis scripta
Nordisk lichenologisk förenings tidskrift i pdf!


Handledning om mossor och lavar St Amundö i pdf!
Åsa Anderberg Park och Naturförvaltningen Göteborg 2007


*********************************************************************************
*********************************************************************************

Om mossor i Väst! British Bryological Society (på engelska)2010-12-03

Hur konsumter i I-världen "äter" upp regnskogen! BBC news (på engelska)2010-02-16

1,200-year-old tree splits in cold snap. BBC news 2010-02-10

Tree of Life: Angiosperms

Oldest known flowering plants identified by genes (på engelska) 1999-12-16

Flowering plants Wikipedia (på engelska ej färdig)

Diversity of flowering plants (på engelska) mars 1998

Tree of Life web project (på engelska) ongoing

Angiospermernas byggnad (på engelska)2004

How flowers conquered the world (på engelska)2009-07-10

Where giant plants dare to grow (på engelska)2009-06-24

Lavar med svenska namn Nordin mfl SBT 2004 98:6

Knappnålslavar i Norden med bestämningstabell Lind 2003-06-23

Lichen herbarium (norsk site på engelska) ongoing

Photo gallery Lichen Herbarium Oslo (på engelska) ongoing

900 sidor om mossor och lavar (SR dalanytt) 2008-07-06

Ordlista kryptogambotanik NRM

Lavar och luftkvalitet i Härryda kommun 2009

Sacred plants of the Maya forest BBC news 2009-06-05

Historic figures Sir Joseph Banks BBC

A tale of two autumnal displays BBC 2009-07-21

Endeavour's Scientific Impact (1768 - 1771) BBC 2009-11-05

Giant 'meat-eating' plant found BBC 2009-08-11

Venus flytrap origins uncovered BBC 2009-07-20

Raindrops drive flower evolution BBC 2009-08-05

Captain Cook BBC 2009-11-05

Welcome to Michael Guiry’s Seaweed Site

The Genus ACACIA Australian National Herbarium

Internet directory for Botany

Svensk kulturväxtdatabas

Rekordmånga nya arter funna 2009 av Kew botanister (på engelska)2010-02-05

Hur nejlikorna erövrade Europa (på engelska)2010-02-03

Bi och biodiversitet (på engelska)2010-02-03

Thoreau's dagbok vid Walden pond och idag! (på engelska)2010-02-03


Copyright 2010 Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg