Lavexkursion i Göteborgsområdet
1 april 2012 (inget aprilskämt!)

med Ulf Larsson och Lars Arvidsson
i regi av Botaniska föreningarna i Göteborg och VBF


Foto och hemsidesnickare Aimon Niklasson

Efter ett besök på en konstutställning
hittade Ulf Larsson (2:a från vänster) planterade träd
i Mölnlyckes centrum som var fulla av tidigare okända lavar
som han tidigare knappast sett!
Med hjäp av Lars Arvidsson (längst till höger)
började här en spännande resa i lavarna värld
med senare fynd av andra nya lokaler med mångfald av lavar!
Ej lika okänd och "tecken på världens litenhet" var
att Bo Andersson i mitten varit Lars lärare i svenska och engelska 62-68
och dom hade inte setts på 44 år!!


Ulf börjar demonstrera vad han funnit


och Svante Hultengren klev uppåt!!


Pleurosticta acetabulum kyrkogårdslav
tidigare Parmelia i vid mening
trivs i dammiga miljöer i Södra Sverige
inga apothecier syns på bilden men ofta flera stycken
en annan typ av spridningskropp är konidier som
bildas i de små svart punkter som kallas pyknid
ofta nära bålens kant
dessa är asexuellt bildade mycket små sporer från svampenDet fanns en del skorplavar
dom finns kvar att bestämma!

Febril aktivitet
Visste du förresten att slånlav Evernia prunasti (ej på trädet)
används i stor mängd som konsistensgivare inom
parfymindustrin! så bakgrundsbilden är kanske inte
helt malplace?!


Xanthoria parietina vägglav mm
ovanligt rikligt och välutvecklade i denna miljön!

Lars pekar ut en spännande bål!


Parmelina pastillifera västlig silverlav
notera svarta tilltryckta isidier
kanske var det den Lars pekade ut?
nybeskriven av Lars och Svante vg se
Svensk Botanisk Tidskrift 97:2 (2003) sida 94-99
då från Älgön och Jörlanda kyrka
EN Rödlistan!Flavoparmelia caperata getlav
med svagt gulgrönaktig färg
VU Rödlistan!Physcia aipolia rosettlav
omgiven av bl a finlav och skrynkellav
Melanelixia glabratula stiftbrunlav
släktet har C+ märg men
cortex C- samt HNO3-
vg se Nordic lichen flora volym 4, 2011
Parmeliaceae, Arne Thell & Roland MobergMelanohalea exasperata vårtig sköldlav
ytterligare nytt släkte ur Parmelia i vid mening
släktet har C- märg och
cortex C- samt HNO3-
men knottrorna är desto tydligare!
till och med på apotheciekanten!
vg se Nordic lichen flora volym 4, 2011
Parmeliaceae, Arne Thell & Roland MobergHypothracyna revoluta örlav
till höger en flik troligen av en Punctelia sp.
första fyndet i Sverige av Degelius 1932
vid gården Kroken i Fässberg, Mölndal!
Örjan Fritz och Svante har skrivit om laven i
Svensk Botanisk Tidskrift 92 (1998) sidan 139-46
notera de upprullade sorediösa bålkanterna
VU Rödlistan!


Hypotrachyna afrorevoluta mörk örlav
mycket ovanlig lav i Sverige!
Svante, Andreas Malmqvist och Lars har skrivit om laven i
Svensk Botanisk Tidskrift 105 (2011) sidan 4-8
CR Rödlistan!


Parmotrema perlatum praktsköldlav
till höger en liten flik av skrynkellav
notera brunaktig undersida och breda lober
Svante, Andreas Malmqvist och Lars har skrivit om laven i
Svensk Botanisk Tidskrift 105 (2011) sidan 4-8
CR Rödlistan!Phlyctis argena blemlav
lite kemi behövs! för helt säker bestämning
Hypothracyna revoluta örlav
igen med en liten Punctelia nedtill
Melanohalea exasperulatula
samt Physcia tenella
glänsande och tunnbladig
saknar oftast apothecier till skillnad från M. exasperata


Physcia tenella finlav
vanlig kolonisatör men här väl utvecklad
Xanthoria parietina, Parmelia sulcata vägglav och skrynkellav

två av våra vanligaste bladlavar
Physcia tenella, Xanthoria polycarpa finlav och mångfruktig vägglav
nyetablering den senare bildar apothecier direkt utan så mycket bål
Flavoparmelia soredians liten getlav
ganska stor!
har inte hunnit bli rödlistad ännu!
liknar mycket vanlig getlav men har kanske smalare lober
och soredierna anses mer fingryniga men bevis är
att medullan (märgen) blir K+ (gul med omslag till rött!)
första fynd beskrivet av Patrik Frödén och Arne Thell
som ny för Norden i Lavbulletinen 3 (2010) sidan 163-165.
på rel nyplanterat träd i Lund!!!


Liseberg!
kanske en okänd gratis-attraktion !
Titta där!


Lars och Ulf diskuterar


Punctelia subrudecta punktsköldlav
bra svenskt namn
beskriven av Andreas Malmqvist, Martin Westberg tillsammans med
Svante och Lars i Svensk Botanisk Tidskrift 106 (2012) sidan 3-11
CR Rödlistan!


Sen åkte vi till Ikea Bäckebol där Ulf upptäckt fler planterade träd!
och gratis parkering !
Ulf och Lars har där funnit bland annat...


Parmelina quercina "mångfruktig" silverlav
som är en ny art för landet!
Ulf och Lars har illsammans med Svante
beskrivet detta i Svensk Botanisk Tidskrift
häfte 5 (2012)
Parmelina quercina "mångfruktig" silverlav
igen! känns den månne igen nu?

Melanohalea exasperata vårtig sköldlav
går väl nu också lätt att känna igen!?
Helt otrolig mångfald och täckningsgrad!!
4 lavar! på överarmsgrovt träd!!
P qurecina mångfruktig silverlav (upptill)
Melanohalea exasperata vårtig sköldlav (brun)
Punctelia subrudecta punktsköldlav (nedtill vänster)
och en trolig Flavoparmelia caperata liten getlav (mitten till vänster!)

obestämda Lecanoror mm
där det inte växte bladlavar!!
och dom anses ha överlevt de 2 sista relativt kalla vintrarnatrenne författare beskådar en tunn stam med många arter!!

Tack till Lars och Svante men
framförallt till Ulf som upptäckte
denna nya typ av NYCKELbiotop!!

Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg 2012
artkontroll Lars Arvidsson