Ramsviklandet, Bohuslän 1 sept 2012


med Evastina Blomgren
i regi av Botaniska föreningarna i Göteborg och VBF


Foto Kenneth Bergerson
hemsidesnickare Aimon Niklasson

Ramsvikslandet är en blandning mellan ...
Haby


karg stenig natur....
Haby
men där sprickor och avrinningsskåror
kan innehålla rödlistade arter som
ävjebrodd Limosella aquatica
och lika gärna fyrling Tillaea aquatica
som nästan har samma färg
som den röda graniten i kanterna!
båda arterna NT (near threatened),
nära hotade på rödlistan
Grosshamn

och frodiga fläckar med rik flora!
Sumpgentiana Gentianella uliginosa
oftast 5-talig
sumpgentianan har ofta ett långt foderblad
syns ej så väl på bilden
Haby


Kustgentiana Gentianella baltica
typiskt fyrtalig och med olikstora foderblad
Haby
Kustgentiana Gentianella baltica
Närbild
Rödlistad som EN (endangered), starkt hotad!
MyrmoenLjungögontröst Euphrasia micrantha
i kanten av ljungen och speciellt längs stigar lätt att se
när den blommar!
VU (vulnarable) på rödlistan!
Myrmoen
Flockarun Centaurium erythraea
sågs på resan dit vid Torp
notera att blommans pip sticker ut långt från foderspetsarna
VU (vulnarable) på rödlistan!Näringsberikad "Dali"-konst?
eller "fågelhällristning"!?
urbant ofta svartlistad !
BFiG och deltagare tackar
Evastina Blomgren

Copyright Kenneth Bergerson och Botaniska föreningen i Göteborg 2012
artkontroll kärlväxter Erik Ljungstrand