Förexkursion till
Sörmossen, Nödinge sn, Vg, 2 sept 2010

för att leta ruderatväxter
med Erik Ljungstrand

Ungefär hälften av alla vilda växter i Sverige är
ursprungliga från vårt område (sk indigena)
men de flesta av dem invandrade efter senaste inlandsisen, resten är
spridda av människan (i allt snabbare takt?) (sk antropogena). Att studera
spridningsbiologin och vad som kan överleva i marken under lång tid
är således ett spännande område att studera!
Inte vet vi vad som växer i våra marker om 100 år?!
Hur kommer anpassning till klimat, biotopförändring, insektsfauna
mellanartskonkurrens och inte minst dagens "minskande?" intresse för och
medvetenhet om vårt behov av naturen att påverka framtidens växter??
Carl Blom gav sitt bidrag under förra seklet och ruderatbotanister idag.
Att kalla det "fröpåsebotanik" är nog att underskatta det hela en smula...

Foto och text Aimon Niklasson
Solrosen visar var det finns störst chans
att hitta udda ruderatväxter. Du kan ju fundera på varför?? !!

Kanariegräs Phalaris canariensis
pålitlig ruderatväxt troligen spridd via fågelmat.

"Vildmorot", Daucus c. carota
Lägg märke till den lilla mörkröda blomman i mitten


Gul sötväppling Melilotus officinalis
lägg märke till att kölen som sitter underst i blomman
och syns mellan vingarna är kortare än de
tidigare använts vid luftrörskatarr och till att smaksätta tobak!
ämnet melilotusid omvandlas till kumarin vid torka vilket ger en god doft!!Kapkrusbär Physalis peruviana
förekommer vild som latinska namnet anger i nordvästra sydamerika

Kornvallmo Papaver rhoeas
utsående hår på stjälken och oftast mer än 8 märkesstrålar.

Opievallmo Papaver somniferum
Lugn i vårt klimat blir det inget opium i fröna!


Taggsallat Lactuca serriola
Under spridning.

Durra Sorghum bicolor
Ett pampigt gräs som saknar hår på bladkanterna och kan tas för majs
tyvärr ej i blom.

Höstadonis Adonis annua
kallas även gossen i det gröna.

Dagöga Heliopsis heliathoides
flerårig växt från Nordamerika.Ballongblomma Nicandra physalodes
Erik upptäckte ett stort bestånd på långt håll
fanns både ljusa och mörka varieteter
ursprung Peru


Spikklubba Datura stramonium
Vass medicinalväxt från Mexico

Färgreseda Reseda luteola
kommer från syd och östra Europa
färgväxt, skaftet på varje blom"klase" ej längre än klasen
har dessutom hela blad


Rosenglim Silene armeriaPurpurklätt Lychnis coronaria
ursprung sydeuropa
Jättebalsamin Impatiens glandulifera
ursprung HimalayaSträv rudbeckia Rudbeckia hirta
ursprung Nordamerika, hela blad till skillnad från höstrudbeckia

Vattenstånds Senecio aquaticus
finns vid Göta älv och är ju en VU art!
men det blir svårt att hantera på en soptipp!Mörkt kungsljus Verbascum nigrum
notera de röda runt om behåriga ståndarsträngarna

Praktkungsljus Verbascum speciosum
notera att ståndarsträngarna ej är håriga runtom!!

KungljusVerbascum thapsus
högrest närmast överblommad i "högörtsängen"!

Kardvädd Dipsacus fullonum
ursprung sydeuropa, nordafrika

Alpslide Aconogonon alpinum
kommer från Alperna som namnet anger

Kålfjäril Pieris brassicae
Det finns dom som glädjer sig åt soptippens nyttigheter också!!!


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll
Erik Ljungstrand kärlväxter