SVAMPEXKURSION till Råda Säteri 7 okt 2007
Med Robert Daun och Botaniska föreningen i GöteborgRobert visar Svavelgul slöjskivling
(Hypholoma fasciculare)Vi gick ut vid halvön väster om Råda Säteri
Denna del kallas Labbera


Följ med ut!!
Stinkrödskivling
Entoloma nidorosum luktar nitrösa gaser!Svavelgul slöjskivling
Hypholoma fasciculare
hittar man ofta vid basen av trädenEpålettsvamp
Panellus stripticus liknar kanske en axelklaff?Vid ekens rot fanns bland annat honungsskivling
Armillaria mellea s.lat.Honungsskivling
Armillaria mellea s.lat.Ametistskivling
Laccaria amethystinaStor lökbroskskivling
Marasmius alliaceus
doftar lök som namnet angerVitgul flugsvamp
Amanita citrina
Förväxlingsrisk! men ej giftig!Citronskål
Bisporella citrina
En ascomycet (sporsäcksvamp).Gullpigg
Calocera cornea är en gelesvamp!liksom vedplätt
Dacrymyces cf. stillatus
den hittar man ofta på vedRibbgrynna
Phlebia radiata
ej slemsvamp utan närmare släkt med
gröppor och skinn! (Aphyllophorales)Ullklubba
Trichia decipiens
en slemsvamp eller bättre Myxomycet
en egen grupp spännande organismer (dom rör på sig ibland!)Tuvhätta
Mycena inclinata
Stort släkte av skogens doldisar med ca 80 arterPorslinsskivling
Oudemansiella mucida
liknar glansigt porslin!Sprängticka
Inonotus obliquus
en märklig ticka med träffande namn!Ekriska
Lactarius quietus
"Sprödskivling"
Psathyrella sp.
Vid ruinenUndervisning bland ruinens parklindar

Larvklubba
Cordyceps militaris
Växer på puppor ev larver i marken!!!
en ascomycet"Rottryffel"
Scleroderma sp.
fast den är giftig!Vårtig röksvamp
Lycoperdon perlatum
Rostöra
Hymenochaete rubiginosa
här som volangkjol!!Blodspindelskivling
Cortinarius sanguineusAlticka
Inonotus radiatus beskådasAlticka
Inonotus radiatus
ofta ses bara undersidan (resupinat)Platt-ticka
Ganoderma applanatum
ger bruna fingrar! sporerna bildas ej på ovansidan utan virvlar dit!Björkticka
Piptoporus betulinus
kallas på norska för knivkjuke
bra dessutom som nåldynaHorngrå nagelskivling
Collybia asema
byter färg vid väta (hygrofan)Skarp lökbroskskivling
Marasmius prasiosmus
vars lökdoft fanns i luften innan vissa naturbarn fann den!Svavelticka
Laetiporus sulphureus
en mycket vacker svamp!Pudrad trattskivling
Clitocybe nebularis
God efter avkok (förväxlingsrisk?!)Stubbhorn
Xylaria hypoxylon
Rutskinn
Xylobolus frustulatus
Lättast att bestämma som torr!
Sista svampen ut även i alfabetet!!
Tack Robert vi lärde oss mycket !!