Årsmöte BFiG 2010

Foto och text Aimon Niklasson


Information och Årsmöte med smak!


Gunnar Weimarck (ordf.) har gett sekreteraren Erik Ljungstrand
ordet för protokollet!
Sören Svensson vår kassörLars Arvidsson valberedningen passade på att berätta om
den nya rödlistan vari han deltagit som lavexpert
Vår hedersledamot och tidigare ordförande Ingvar Nordin
höll sedan föredrag om Medelhavsområdets träd mm
Ingvar inledde med en av områdets mest
turistfotsförföljande växter Oxalis pes-caprae,
getoxalis förvisso inget träd
Ingvar berättade om områdets
endast 2 ursprungliga palmer,
Ingvar i något yngre dar
visande en bananplanta
Tack Ingvar för ett personligt och
femstjärnigt föredrag som symboliseras
av denna cistros, Cistus ladanifer
Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
referat kommer i sinom tid bland föredragsreferaten i egen länk
Artkontroll Erik Ljungstrand kärlväxter