Göteborgs Botaniska Förening
 

Inkursionen 2008 i Växthuset


Foto Aimon Niklasson Copyright 2008 Botaniska trädgården i Göteborg
 
Vid 2008 års inkursion i februari med Magnus Neuendorf visades flera ovanliga blommande arter och egenartade former

 
En av världens ca 200 Heliconior i blom förgäves väntande på sin kolibri!
Nära släkt med banan (Musa) och då muserna bodde på berget Helikon gav Linne det fyndiga namnet!
 
Kakao har blommorna direkt på stammen (kauliflori) och pollineras av myggor! Tacka Mayafolket för den!
 
Hymenocallis caribea Spindellilja
 
Black boy, grästrädet från Australien, blommar bara efter brand
 
En Dionysia från Iran som synes
 

 
Sophora toromiro, det berömda Påsköträdet
 
Kuddväxterna kan vara blå.... också...
 
Förgätmigej ack nej....
 
Barnkammaren....
 
En heliconia med blommorna uppåt
 
I denna växt bor myror på ett finurligt sätt!
 
Kannranka
 
En av världens kanske 25000 orkideer... detta en lurvig en
 
en något mera klassisk form
 
Och detta är också en orkidee! Denna mångfald har uppkommit sent och i samevolution med insekter i de flesta fall!
 
kolibripollinering och därmed världsdel kan misstänkas..
 
även här!
 
polydigitata
 
En Ericaceae, ljungväxt från nya världen!
 
En sydamerikansk "pudervippa" (Calliandra?)
 
Carls Skottsberg en av föreningens grundare och uppbyggare av Botaniska Trädgården i Göteborg;
 

 

Bilder från Exkursionen 2006.
Botaniska föreningen i Göteborg